IZJAVA O PRIVATNOSTI ( Privacy statment )

1. Prikupljanje podataka
1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao Totalni Fm Rijeka želimo Vam potvrditi da su
nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih
podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u
skladu s Zakonom RH o zaštiti osobnih podataka.
1.2 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji
preko slušanja radija, posjeta našoj WEB stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža,
sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji
nam možete ustupiti vaše osobne podatke. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i
obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.
1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere
(treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator) povremeno možemo koristi u svrhu
realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne
podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.
1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te
najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:
Primorski Radio d.o.o. (Totalni FM Rijeka)
E. Barčića 4a, 51 000 Rijeka
Tel: 00385(51) 325 508
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e mail adrese : sluzbenik@totalni.hr
ili putem telefona 00385 (51) 325 502.
2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti
2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi
osigurali da je Totalni FM Rijeka( nakladnik Primorski Radio d.o.o.) usklađena sa zahtjevima:
- Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
- Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
- Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;
- Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;
- Edukacija i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;
- Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije
2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima EU i Zakon o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće:
- kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
- kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
- u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
- u svrhu legitimnih interesa Totalni Fm Rijeka u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
- kada je to potrebno u pravne svrhe.
3. Vrste osobnih podataka i obrada
3.1 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:
a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol
i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)
b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu
uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg
redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.
3.2 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima
ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što
podrazumijeva: prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena,
pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na
raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
4. Vrste ispitanika
- Slušatelji
- Poslovni partneri i treće strane
- Kandidati za zaposlenje na Totalnom Fm Rijeka
5. Prikupljanje podataka
Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:
5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno
kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.
a) slušatelji (Vaše osobne podatke prikupljamo putem besplatnog telefona 0800, putem sms
porukatora, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža
– Facebook, Twiter ili Instagram ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).
b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o
poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).
c) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni
oglas o potrebi za novim djelatnicima).
5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna
igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu
sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.
5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala
(besplatnog telefona 0800, sms porukatora, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili
telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj
Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja
ili redovitog odvijanja programa Nakladnika.
5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih
prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja.
5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na
vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.
5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako
kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim
drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji
suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.
5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne
postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji
mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz
promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web
stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije
koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji.
5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije.
Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web
stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web
stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i
isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i
pristupačnost web stranice.
6. Svrha korištenja i prikupljanja podataka
6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo
legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.
- Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa
- Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama
- Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )
- Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
- Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
- Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita
6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika)
osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.
6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne
podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade
upoznat ćemo Vas o svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.
6.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i
kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona
društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku
možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.
6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u
nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši
klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).
6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i
snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno
sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe.
6.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno
ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).
7. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka
Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke
maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe
mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih
osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su
prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.
8. Pravo uvida i ispravke
8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas
pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni,
netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih
podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.
8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka.
Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu.
8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost
samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta.
Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.
8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni
sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od
navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu
pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite
uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo
mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge
odbijanja.
9. Sigurnost i način obrade
9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje
primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti
informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se
osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od
slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera,
protokola i procedura.
9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na
način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.
9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem
odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa,
organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.
9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja
potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost.
Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži
osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.
10 . Razdoblje čuvanja
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali
svoju privolu a najdulje godinu dana, nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije
određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom.
Podatke ne možemo obrisati:
a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.
11. Kako nas kontaktirati
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite
steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno
nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:
Primorski radio d.o.o. (Totalni Fm Rijeka)
Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost
E. Barčića 4a, 51 000 Rijeka
Tel: 00385(51) 325 508

Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik@totalni.hr ili putem
telefona 00385 (51) 325 502
Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što
ga analiziramo.
12. promjene u našem Pravilniku o privatnosti
12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili
nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i
informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i
obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam
savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti.
12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 25. svibnja 2018.